ПРОГРАМИ ЗА ПЕРЕЊЕ

Нека заблеска Вашиот автомобил со овие четири стандардни програми за перење.

Програма 1

Перење со шампон и топла вода

Програма 2

Перење со ладна вода

Програма 3

Восок

Програма 4

Осмоза – плакнење без бришење

Gala Wash

ЦЕНА НА ЖЕТОНИТЕ

*Цената за машинско перење
1 жетон е 25 денари во траење од 90 секунди.

*Цената за внатрешно чистење (вшмукување)
1 жетон е 25 денари во траење од 180 секунди.

Упатство за корисници-почетници:

За почетниците се потребни 4 жетони.

  • 2 жетона се користат за опција 1 (перење со топла вода и со шампон);
  • 2 жетона се користат за опција 4 (осмоза).